Vakıf Başkanı  Prof. Dr. Ahmet  İncekara, Başkan Vekili İbrahim Halil Çiftçi, Yönetim Kurulu Üyeleri  Av. Dr. Mürteza Zengin,  Mehmet Ali Sezer, Vakıf Denetim Kurulu  üyesi   Ahmet Yelis ve  Genel Sekreter  Nahit Özen‘den oluşan heyet, İTO Başkanı   Sayın İbrahim Çağlar’ ı   makamında ziyaret etti. 

1965 yılından bu yana Vakıf Şeref Üyesi olan ve Vakıf çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunan İTO Yönetimine şükranlarını sunan Prof. Dr. Ahmet İncekara, Vakfın 2017 yılında planlanan çalışmaları  hakkında İTO Başkanına bilgi verdi. Başkan İbrahim Çağlar, Vakıfla birlikte  çalışma yapabilecekleri projeleri olduğunu, birlikte çalışma yapılması için  arkadaşlarını görevlendireceğini  belirterek, nazik ziyaret için, Vakıf Yönetimine ve Başkana teşekkür etti.